Despre noi

Despre CCF Moldova

 

Schimbând vieți. Transformăm sistemul.

CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie este un ONG local fondat în 2004. Lucrăm pentru închiderea orfelinatelor și înlocuirea lor cu sisteme bazate pe concept familial.

Reprezentăm fundația britanică Hope and Homes for Children – un expert global în protecția copilului.

Împreună cu partenerii și susținătorii noștri, credem în dragostea familiei pentru copii. Orfelinatele fac rău copiilor; nu pot oferi dragostea de care au nevoie copiii pentru a se dezvolta. Nu vom tolera instituționalizarea copiilor și nu vom accepta nedreptatea și încălcarea drepturilor lor pe care le reprezintă.

Când ne-am început munca în Moldova, peste 11.000 de copii locuiau în orfelinate. Am ajutat la schimbarea acestei situații punând copiii pe primul loc. În 18 ani am închis 10 instituții și am lucrat direct cu 7194 de copii. Copii care s-au întors acasă cu cei dragi sau care au reușit să rămână cu familiile lor.

Lucrăm pentru a găsi soluții pentru fiecare dintre copiii vulnerabili pe care îi ajutăm, pentru a șterge definitiv orfelinatele de pe harta Moldovei și pentru a preveni destrămarea familiilor din cauza sărăciei.

Împreună pentru copiii Ucrainei

În urma războiului din Ucraina ne-am mobilizat rapid pentru a răspunde nevoilor refugiaților care au ajuns și care vor ajunge în Moldova. În aceste vremuri avem responsabilitatea dublă în fața copiilor. Sprijinim autoritățile în identificarea celor mai optime soluții pentru copii neînsoțiți care ajung în țara noastră. Iar asta ar însemna plasament în familii de asistenți parentali sau case de copii de tip familie.

Dotăm și susținem cel puțin 20 de centre de plasament care găzduiesc refugiații din raioanele de la frontieră sau vecinătate.

Rămânem în contact cu personalul centrelor pentru a ne asigura de protecția specială a copiilor, pentru a preveni orice formă de abuz.

Oferim refugiaților produse de strictă necesitate: alimente, apă, mâncare, haine călduroase.

Oferim suport psihologic mamelor cu copii, bunicilor, copiilor pentru a-i ajuta să reziste tragediei prin care trec, pentru a lua deciziile cele mai bune pentru ei și cei dragi.

Ne poți ajuta cu o donație direct la cadrul bancar:
Numărul cardului 4779190001229657
Cod fiscal 1011620001828
Beneficiar CCF MOLDOVA / SERGIU BUSUIOC

Nr. cont MD28VI225811502191749094

About CCF Moldova

 

Changing lives. Transforming the system.

CCF Moldova-children, communities, families, is a local NGO that since 2004 has been active in our country to eliminate orphanages, replacing them with systems based on family concept with the the central government authorities having sined  collaboration agreements. We represent the British foundation Hope and Homes for Children - a global foundation- expert in child protection.

Together with our partners and supporters, we continue to base family love. This is the only way we receive and offer hope. We cannot tolerate the institutionalization of children, it would mean accepting, implicitly, serious violations against children and becoming part of these injustices.

When we started our work in Moldova, more than 11,000 children lived in orphanages. We contributed to the change of this situation by putting the child in the foreground. For 18 years we have closed 10 institutions  and worked directly with 7194 children.-children who have returned home with their loved ones, or who have been suported not to be separated from their families.

We continue to our work to find solutions for each of the vulnerable child we help, to permanently eliminate orphanages from the map of Moldova and to prevent the break-up of families due to poverty.

Together for Ukraine's children 

Since the start of the Russian invasion of Ukraine, we put all our efforts to confront all the needs of refugees who have arrived and will arrive in the Republic of Moldova. In these hard times we have a dual responsibility to Ukrainian children. In the first place, we need to support our authorities in the process of identifying the best solutions for unaccompanied children (UC) who have arrived and will arrive in our country. So, that would mean that we will offer children a place to stay in a foster care family.

We provide and support at least 20 special centers for the placement of young children, where refugees from Ukraine can live temporarily. We keep in touch closely with the staff of the centers to ensure the special protection of children and to prevent any form of abuse.

We offer essential products, like food, water and warm clothes, to refugees. Also, we offer psychological support to children, mothers with children and grandparents, to help them resist the tragedy they are going through, to help them to make the best decisions for themselves and their family or friends.

You can help us with a direct donation to the bank:
Card number: 4779190001229657
Fiscal code: 1011620001828
Beneficiary: CCF MOLDOVA/SERGIU BUSUIOC
Account No: MD28VI225811502191749094